Pomocí systému ERP je podnik schopný řídit veškeré klíčové podnikové procesy na všech úrovních podnikové architektury, díky čemuž dochází ke zvyšování celkové efektivity.Ke klíčovým procesům lze zařadit například výrobu, logistiku, personalistiku a účetnictví, ekonomiku či finanční analýzu, a podobně.
Systém odstraňuje dřívější nedostatky týkající se opoždění podstatných informací, které byly předávány pouze ústně, prostřednictvím komunikace a prostřednictvím papírové evidence. Umožňuje totiž evidování činnosti na jednotlivých útvarech, které jsou ale díky systému propojené.

dohoda

Dochází tak k automatizaci velkého množství různých procesů souvisejících s činností podniku, umožňuje sdílení společných dat, vytváření a především zpřístupňování informací v reálném čase. Tudíž přichází tyto informace téměř okamžitě na místa, kam mají přijít. Proto již nedochází k pozdnímu předávání velmi důležitých informací ovlivňujících jednotlivé činnosti, což lze považovat za neskutečnou výhodu.

Systémy mohou využívat opravdu jakékoliv typy podniků, ať už se jedná o obchodní společnosti, nevládní či neziskové organizace nebo také státní instituce. Dochází díky nim k propojení práce mezi jednotlivými útvary podniku do jednotného celku. Integrovaný software tak pracuje s databázemi a umožňuje jednoduché sdílení informací a vzájemnou komunikaci, která je pro efektivní podnik nesmírně důležitá.

spolupráce

Některé systémy mohou být navíc doplněny o systém CRM, což je systém řízení vztahů se zákazníky a o SCM, což je systém řízení dodavatelstko-odběratelského řetězce.CRM obsahuje postupy, jak správně identifikovat, získat a udržet zákazníky. Jedná se tedy o zajištění snadného způsobu obchodování. CRM lze rovněž považovat za strategickou výhodu či nezbytnost pro růst a přežití podniku v současné době. Umožňuje totiž snazší kontakt, získává a třídí informace o jednotlivých zákaznících a zvyšuje efektivitu péče o zákazníky. SCM je také velice výhodným nástrojem umožňujícím plánování výroby, poptávky, zásob… Jedná se v podstatě o integrovaný nástroj spojující plán, sběr a vyhodnocování dat pocházejících z reálných procesů, které spojuje do jednoho celku.