ParalelnÄ› s úspěšnou Å™adou spojovacího materiálu Å¡roubovacího se specializovaná spoleÄnost pustila do vývoje a výroby speciální nýtovací techniky. Nechejte si na adresu Vaší firmy doruÄit ideálnÄ› upravené trhací nýty, které jsou vhodnou volbou pro provedení rychlé a jednoduché metody slepého nýtování. Dominantním prvkem sortimentu ověřeného původce je nejen materiálová kvalita, ale také zohlednÄ›ní vÅ¡ech konkrétních požadavků pro nýtování kÅ™ehkých konstrukÄních dílů, pro uzemnÄ›ní, pro použití ve slepých dírách i dalších atypických potÅ™eb konkrétních zákazníků.

Patříme k předním dodavatelům sortimentu nýtovací techniky

Výhodu vybavení, do jehož Å™ad spadají také trhací nýty, oceníte pÅ™edevším u těžko přístupných variant konstrukÄních dílů. Standardní, víceúÄelové, vysokopevnostní, uzemňovací, rozpínací nýty i slepé nýty s hlavicemi pohárkovitého tvaru, s rýhovaným dříkem pouzdra nýtu a spoustu dalších optimálních spojovacích prvků máte pÅ™ehlednÄ› k dispozici v produktovém katalogu ověřeného původu.