Domácnost kontra obec

Jak jsme již předeslali, problém kanalizační sítě veřejné je mnohem větší problém, než havárie, či ucpání běžné domovní přípojky odpadových vod. Postižená domácnost je v jistě nezáviděníhodné situaci, ale to se nedá srovnat s problémem celé obce, nebo její části. Proto je nezbytnou činností obcí pravidelná kontrola a údržba veřejné sítě, včetně preventivních zásahů a revizí.

Povinnosti obce

Povinnosti obce, v jejichž vlastnictví je odpadová (stoková) veřejná síť, vyplývají z platných právních norem a předpisů. I při jejich dodržování však může dojít nečekané situaci, například vlivem přírodních podmínek, kdy je zásah nutný. Čištění kanalizace je jedním z nejčastějších zásahů, které provádí firmy, zabývající se problematikou odpadních sítí. Čistí se stoky jakéhokoliv průměru a tvaru a používá se nejmodernější technika, aby byl zásah co nejekonomičtější a nejrychlejší.